Cảnh báo

The Times of India News

sporerme8
12.73MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 0 - 5
Phiên bản 3.8.2.5 3 năm trước

Mô tả của The Times of India News

The <b>official Times of India app</b> brings you the best news reading experience on the go and keeps you informed on happenings from India and around the World. Download the Times of India app on your smart phone and read news, watch live TV, photos, videos & more from across the globe - anywhere, anytime!

<b>QUICK GLANCE AT FEATURES OF TOI APP</b>

• Briefs – For those who read news in a hurry enjoy articles in a short and crisp format and stay updated with the latest news on the go, quick!

• Morning and Evening Updates – Get updates every morning and evening and catch up on the latest news and happenings of the day with our smart updates feature.

• Live TV – Watch as it happens! Catch the live coverage of all breaking news, business and Bollywood news on Times Now, ET Now and Zoom Live TV along with audio right on the app!

• Latest and Trending News – Get the latest and trending news updates from India & around the world.

• Offline Reading – Read news in offline mode even without internet coverage using the offline reading feature.

• Bookmark Articles – Did a story catch your interest? Now bookmark articles and news stories via the bookmark feature and read it at a later point in time.

• Customize Notifications – You can not only choose to control the time and frequency of your notifications but also receive them based on your interests!

• Night Mode Reading – Don’t stress your eyes anymore! Use the Black and Sepia themes built in the app to have a pleasant reading experience even in poor lighting conditions.

• Fonts – Choose a font size that best suits you and enhances your app experience

• Swipe for Next – Swipe left & right for reading stories seamlessly and for a faster reading experience!

• Save Data – Download images only when you want to. Download them based on your preferred network settings (Wi-Fi, 2G, 3G, 4G)

• Share – Like a story? Share it with your friends and loved ones using Facebook, Twitter, Whatsapp, Email & more!

<b>SOME MORE FEATURES OF TOI APP</b>

• The Times of India live news app offers everything that an avid news reader is looking for – breaking news, latest headlines, trending stories and in-depth coverage of sports, cricket, entertainment, business and technology

• From India news to world news, political news to cricket news, technology news to Bollywood news and movie reviews of Bollywood, Hollywood and regional films – get the most relevant coverage of celebrity news

• Get the latest news and updates related to Elections, Union Budget, Railway Budget, Narendra Modi government, ICC T20 and stories related to our neighbours- Pakistan, Nepal, Bangladesh

• Also available is the vivid photo gallery of famous Bollywood celebrities, industrialists, politicians, sports person and events / parties that are talk of the town and page 3 parties in magazines.

• Daily video updates from the world of news, entertainment, sports, cricket, lifestyle, business, technology; from India and across the world

• Get exhaustive news coverage from more than 45 Indian cities

• A special section has been created for our NRI users across the world who enjoy reading the TOI app for news from India & abroad.

The Times of India app is India’s premier news app and is used by over 18 million users in India & abroad. Our users read news on the TOI app with access from more than 225 countries of the world. It is the first choice Indians & NRI’s alike for news about India & the world.

<b>REACH US</b>

Please get in touch with us to share your valuable feedback, ideas & get help using the app. If you enjoy using the app, do give us a 5 star rating!

Email us on: <a href="mailto:toi.android@timesinternet.in">toi.android@timesinternet.in</a>

Privacy Policy: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.indiatimes.com/privacypolicy/%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG6ZX-s7t0qdmxrV6rf7myOH8Oytw&sa=D&usg=AFQjCNF6OueJQbcHl5DkMmt2a3E3s8q8Tg" target="_blank">http://www.indiatimes.com/privacypolicy/</a>

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Các <b> Times chính thức của ứng dụng Ấn Độ mang đến cho bạn những trải nghiệm đọc tin tức tốt nhất trên đường đi và giữ cho bạn thông báo về diễn biến từ Ấn Độ và trên toàn thế giới. Tải Times của Ấn Độ ứng dụng trên điện thoại thông minh của bạn và đọc tin tức, xem truyền hình trực tiếp, hình ảnh, video và nhiều hơn nữa từ khắp nơi trên thế giới - bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào!

<b> nháy mắt NHANH AT ĐẶC ĐIỂM CỦA TOI APP

• Briefs - Đối với những người đọc tin tức trong một vội vàng thưởng thức các bài báo trong một định dạng ngắn và sắc nét và luôn cập nhật tin tức mới nhất trên đường đi, nhanh lên!

• Buổi sáng và buổi tối Updates - Nhận cập nhật vào mỗi buổi sáng và buổi tối và bắt kịp những tin tức mới nhất và các diễn biến trong ngày với tính năng cập nhật thông minh của chúng tôi.

• Live TV - Xem như nó xảy ra! Nắm bắt những bảo hiểm trực tiếp của tất cả các tin tức vi phạm, doanh nghiệp và tin tức Bollywood trên Times Bây giờ, ET Bây giờ và Zoom Live TV cùng với đúng âm thanh trên các ứng dụng!

• mới nhất và thịnh News - Lấy thông tin cập nhật tin tức mới nhất và các xu hướng từ Ấn Độ và trên toàn thế giới.

• offline Reading - Đọc tin tức trong chế độ offline mà không cần phủ sóng Internet bằng cách sử dụng tính năng đọc ngoại.

• Bookmark bài viết - Đã làm một câu chuyện bắt quan tâm của bạn? Bây giờ đánh dấu bài báo và tin tức thông qua các tính năng bookmark và đọc nó tại một điểm sau đó trong thời gian.

• Customize Notifications - Bạn có thể không chỉ chọn để kiểm soát thời gian và tần suất thông báo của bạn mà còn nhận được họ dựa trên sở thích của bạn!

• Night Mode Reading - Đừng căng thẳng đôi mắt của bạn nữa! Sử dụng các chủ đề Đen và nâu đỏ được xây dựng trong các ứng dụng để có một kinh nghiệm đọc sách vừa ý ngay cả trong điều kiện ánh sáng kém.

• Fonts - Chọn cỡ chữ phù hợp nhất với bạn và tăng cường kinh nghiệm ứng dụng của bạn

• Vuốt cho Tiếp - Swipe trái và phải để đọc câu chuyện liền mạch và cho một kinh nghiệm đọc sách nhanh hơn!

• Lưu dữ liệu - Tải hình ảnh chỉ khi bạn muốn. Tải họ dựa trên các thiết lập mạng ưa thích của bạn (Wi-Fi, 2G, 3G, 4G)

• Chia sẻ - Giống như một câu chuyện? Chia sẻ nó với bạn bè của bạn và những người thân yêu bằng Facebook, Twitter, Whatsapp, Email & nhiều hơn nữa!

<b> MỘT SỐ TÍNH NĂNG THÊM TOI APP

• The Times của Ấn Độ ứng dụng tin tức trực tiếp cung cấp tất cả mọi thứ mà một trình đọc tin tức avid đang tìm kiếm - tin tức phá vỡ, tiêu đề mới nhất, những câu chuyện xu hướng và sâu bao phủ của các môn thể thao, cricket, giải trí, kinh doanh và công nghệ

• Từ Ấn Độ tin tức tin tức thế giới, tin tức chính trị tin tức cricket, tin tức công nghệ Bollywood tin tức và ý kiến ​​của bộ phim Bollywood, Hollywood và bộ phim trong khu vực - có được bảo hiểm phù hợp nhất các tin tức người nổi tiếng

• Nhận tin tức mới nhất và cập nhật liên quan đến bầu cử, Liên minh ngân sách, ngân sách đường sắt, chính quyền Modi Narendra, ICC T20 và những câu chuyện liên quan đến neighbours- Pakistan, Nepal của chúng tôi, Bangladesh

• Cũng có sẵn là các thư viện hình ảnh sống động của nghệ sĩ nổi tiếng Bollywood, nhà công nghiệp, các chính trị gia, người chơi thể thao và sự kiện / đương sự là nói chuyện của thị trấn và trang 3 bên trên các tạp chí.

• cập nhật hàng ngày của video từ thế giới của tin tức, giải trí, thể thao, cricket, lối sống, kinh doanh, công nghệ; từ Ấn Độ và trên toàn thế giới

• Nhận tin tức toàn diện từ hơn 45 thành phố của Ấn Độ

• Một phần đặc biệt đã được tạo ra cho người sử dụng NRI của chúng tôi trên toàn thế giới những người thích đọc ứng dụng TOI tin tức từ Ấn Độ và nước ngoài.

The Times của Ấn Độ ứng dụng là ứng dụng tin tức hàng đầu của Ấn Độ và được sử dụng bởi hơn 18 triệu người dùng ở Ấn Độ và nước ngoài. người dùng của chúng tôi đọc tin tức trên các ứng dụng TOI với truy cập từ hơn 225 nước trên thế giới. Nó là sự lựa chọn đầu tiên của Ấn Độ và cũng như của NRI cho tin tức về Ấn Độ và thế giới.

<b> REACH Mỹ

Hãy liên lạc với chúng tôi để chia sẻ thông tin phản hồi có giá trị của bạn, ý tưởng và nhận giúp đỡ bằng cách sử dụng ứng dụng. Nếu bạn thích sử dụng các ứng dụng, làm cho chúng ta một đánh giá 5 sao!

Email cho chúng tôi trên: <a href="mailto:toi.android@timesinternet.in">toi.android@timesinternet.in</a>

Chính sách bảo mật: <a href="https://www.google.com/url?q=http://www.indiatimes.com/privacypolicy/&sa=D&usg=AFQjCNG6ZX-s7t0qdmxrV6rf7myOH8Oytw" target="_blank">http://www.indiatimes.com/privacypolicy/</a>

</b>

</b>

</b>
</b></div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho The Times of India News

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Cờ The Times of India News

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng sporerme8
Cửa hàng sporerme8 32 1.51k

Thông tin APK về The Times of India News

Phiên bản APK 3.8.2.5
Khả năng tương thích Android 4.0.1+ (Ice Cream Sandwich)